DOEL werkt aan de participatie van mensen met een psychiatrische achtergrond. Actief, creatief, maatschappij- en doelgericht.

Wanneer iemand te maken krijgt met een psychiatrische aandoening of op een andere manier de aansluiting met de maatschappij kwijtraakt, kan het moeite kosten om weer actief te worden. Met passende dagbesteding, in- en externe werkervaringsplekken en hulp bij het vinden van een opleiding of vrijwilligerswerk, helpen de medewerkers van DOEL om weer dagritme op te bouwen en vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen. De stap naar participatie wordt zo eenvoudiger.

De medewerkers van DOEL hebben veel ervaring in het werken met mensen met uiteenlopende psychiatrische of psychosociale problematiek. Begrip en een veilige omgeving bieden de cliënt een stimulans om te groeien. DOEL is een plek waar de cliënten zichzelf kunnen en mogen zijn.

DOEL werkt vooral vanuit locaties in de wijken. Zo kunnen cliënten in hun eigen buurt de stap naar participatie maken, onder deskundige begeleiding. Ook werkt DOEL samen met andere organisaties op het gebied van zorg- en welzijn, de gemeenten en maatschappelijk betrokken ondernemingen. Het aanbod aan activiteiten sluit bovendien goed aan bij de vraag uit de maatschappij.

Innovatie binnen het sociaal domein Doel werkt samen met gemeente en partijen aan sociale innovatie

Doel werkt, net als andere zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente Delft, aan innovaties op het sociale domein. Uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen activiteiten voor kwetsbare doelgroepen toegevoegde waarde hebben aan zowel het hervinden van regie voor de cliënt als de maatschappij? Gemeente Delft heeft een aantal van deze projecten bij elkaar gebracht ter inspiratie op de pagina 'samen voor een sterke stad'. Bekijk onder andere 'de Delftse Molen', 'Delft City Shuttle' en 'Was&Koffie'.

Locaties & telefoonnummers

Hier vindt u alle informatie over onze locaties.  

 

 

DOEL Preventie

Hier kunt u terecht als u op zoek bent naar preventieve trainingen en workshops.

 

 

GIDS GGZ Info

Hier vindt u meer informatie als u vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg.