Ik heb ondersteuning nodig

Als u wilt meedoen, participeren, maar u weet nog niet zo goed hoe u dat moet aanpakken, kunnen we u op weg helpen met onze trajectbegeleiders. ITB (individuele trajectbegeleiding) is bedoeld om in kaart te brengen hoe u ervoor staat, wat u wilt en kunt bereiken en hoe u daar komt. De trajectbegeleiders helpen u die stappen te zetten en vooral dat u zo zelfredzaam mogelijk wordt. Zelfredzaam wil zeggen dat u in staat bent om zelf dingen te regelen of weet hoe u hulp kunt organiseren.

  • U kunt op verschillende manieren in aanmerking komen voor een traject:
  • U bent onder behandeling bij GGZ Delfland. De ITB is dan onderdeel van uw behandelplan. Vraag ernaar bij uw behandelaar!
  • U hebt geen behandelaar, maar wel een diagnose. Voor extra hulp kunt u een beroep doen om de gemeente, via het WMO loket. Als u daarvoor in aanmerking komt krijgt u een indicatie begeleiding groep. Via een aanmelding bij de zorgadministratie van GGZ Delfland komt u terecht bij de activeringscoaches die u begeleiden naar een geschikte activiteit.
  • U krijgt geen indicatie, heeft (nog) geen uitzicht op vrijwilligerswerk of betaalde arbeidsplaats en wilt toch aan de slag. Dan kunt u contact opnemen met het aanmeldpunt van Lekker Bezig. De medewerkers hier helpen u op weg naar een activiteit bij DOEL of één van de partners (Stichting Stunt en Firma van Buiten) om hier lekker aan de slag te gaan.

Programma DOEL: u zit in een uitkeringssituatie en uw consulent verwijst u naar Programma DOEL. De trajectbegeleiders van Programma DOEL verkennen samen met u uw huidige situatie en maken een plan van aanpak om een aantal zaken op te lossen. Dat kunnen financiële, huisvestings-, zorg, opleiding of werk gerelateerde zaken zijn. Dagbesteding kan dan ook een mogelijkheid zijn.

Voor meer informatie kunt u een mail met contact gegevens en uw vraag sturen naar aanmeldingDOEL@ggz-delfland.nl

Locaties & telefoonnummers

Hier vindt u alle informatie over onze locaties.  

 

 

DOEL Preventie

Hier kunt u terecht als u op zoek bent naar preventieve trainingen en workshops.

 

 

GIDS GGZ Info

Hier vindt u meer informatie als u vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg.