Ik wil iemand verwijzen

DOEL biedt, naast professioneel geschoolde activiteitenbegeleiders, voldoende expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg om cliënten met een ingewikkelde hulpvraag te motiveren en activeren. Ons doel is daarbij het vergroten van de zelfredzaamheid zodat de cliënt actief gaat participeren op het voor hem of haar zo hoog mogelijke niveau. Daar waar wij twijfelen, beschikken we als onderdeel van GGZ Delfland over korte lijnen met behandelaren en verpleegkundigen. We denken graag mee over vraagstukken die bij gemeente en andere verwijzers leven om te zoeken naar oplossingen die de cliënten ten goede komen tegen zo laag mogelijke kosten. Samenwerken gaat ons goed af, wij zijn in staat om partijen bijeen te brengen en de krachten te bundelen. 

Verwijzers- gemeente

De WMO brengt een grote verantwoordelijkheid naar de gemeente. Wij zijn bereid en in staat om die verantwoordelijkheid te delen. Een team van ervaren trajectbegeleiders neemt de aanmeldingen in ontvangst en gaat in gesprek met de cliënten. Samen brengen zij de mogelijkheden en grenzen van de cliënt in kaart en zorgen ervoor dat de cliënt zo snel mogelijk gaat participeren. De activiteiten vinden vooral plaats in buurthuizen, zodat een cliënt in een veilige omgeving, maar toch in de eigen buurt actief kan zijn. 

Om een cliënt te verwijzen is een indicatie begeleiding groep nodig, waarna de cliënt aangemeld wordt bij de zorgadministratie van GGZ Delfland. Een activeringscoach neemt vervolgens contact op met de cliënt. 

In sommige gevallen is er meer aan de hand en kan een cliënt via een consulent van de Sociale Dienst verwezen worden naar Programma DOEL. Hier gaat de trajectbegeleiding, naast het activeren, alle levensgebieden in kaart brengen.

Verwijzers- behandelaren

Het grote aantal successen laat zien dat het voor een cliënt, naast een goede behandeling, ook belangrijk is om te werken aan het opbouwen van een sociaal leven en daginvulling. Dat het goed is om gestructureerd aan het werk te gaan, ergens verwacht te worden en nieuwe dingen te leren, nieuwe kansen te pakken. Voor cliënten die onder behandeling zijn bij GGZ Delfland, is de weg naar dagbesteding kort. Via een aanmelding naar DOEL-ITB@ggz-delfland.nl kan een cliënt aangemeld worden en krijgt dan een gesprek met een trajectbegeleider. Zo wordt dagbesteding een onderdeel van de behandeling.

Voor andere verwijzers geldt, dat de cliënt een WMO indicatie begeleiding groep nodig heeft, of, indien die niet afgegeven wordt, gebruik gemaakt wordt van activering via Lekker Bezig. Let op: dit laatste is op dit moment alleen in Delft mogelijk.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via aanmelding.DOEL@ggz-delfland.nl

Locaties & telefoonnummers

Hier vindt u alle informatie over onze locaties.  

 

 

DOEL Preventie

Hier kunt u terecht als u op zoek bent naar preventieve trainingen en workshops.

 

 

GIDS GGZ Info

Hier vindt u meer informatie als u vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg.