Wat is GIDS GGZ-info?

GIDS GGZ-info is een cliƫntgestuurd laagdrempelig informatieloket voor de geestelijke gezondheidszorg. Onze medewerkers zijn uitsluitend ervaringsdeskundigen (mensen die zelf een psychiatrische stoornis hebben of hebben gehad) die gratis advies en informatie geven over tal van onderwerpen betreffende de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie. Indien nodig verwijzen wij ook door naar lokale, regionale en landelijke belangenorganisaties of hulpverlenende instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lotgenotengroepen. Gids is onderdeel van DOEL.

Ons adres: Van Bleyswijckstraat 91, 2613 RR in Delft

Email: info@gidsggz.info 

Telefoon: 015 2607524

Psychische problemen in kaart

Onze eigen geestelijke bagage en ervaring helpen ons om uw vraag duidelijk te krijgen. Deze hulpvraag is de eerste belangrijke stap om u verder te helpen. Dat is de kracht van Gids.

We werken ook aan preventie en vroegtijdige signalering. Ons team heeft speciaal voor jonge mensen een voorlichtingsprogramma ontwikkeld over psychische problematiek en mentale kwetsbaarheid.

Beeldvorming psychische kwetsbaarheid

Naast onze adviserende en informatieve taak werken wij ook aan de verbetering van de beeldvorming over en erkenning van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Locaties & telefoonnummers

Hier vindt u alle informatie over onze locaties.  

 

 

DOEL Preventie

Hier kunt u terecht als u op zoek bent naar preventieve trainingen en workshops.

 

 

GIDS GGZ Info

Hier vindt u meer informatie als u vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg.