Participatietrajecten

Mensen die om welke reden dan ook moeite hebben om zich staande te houden in de maatschappij, kunnen een beroep doen op de participatiecoaches van GIDS in het Westland. Zij helpen mensen om zicht te krijgen in hun situatie op verschillende levensgebieden en wijzen ze de weg naar de juiste instanties en hulp. Het doel van deze hulp is om mensen in staat te stellen daarna zo zelfstandig mogelijk hun weg te vinden naar een actief leven, met activiteiten in het reguliere aanbod in het Westland. Meer informatie? Mandy Oostenrijk, 0174 - 627 134

Locaties & telefoonnummers

Hier vindt u alle informatie over onze locaties.  

 

 

DOEL Preventie

Hier kunt u terecht als u op zoek bent naar preventieve trainingen en workshops.

 

 

GIDS GGZ Info

Hier vindt u meer informatie als u vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg.