Programma DOEL

Soms hebben mensen in een bijstandsuitkering wat meer ondersteuning nodig dan de reguliere re-integratiebureaus kunnen bieden. Programma DOEL begeleidt cliënten op verwijzing van de consulenten Werk van de gemeente. De trajectbegeleiders brengen in kaart op welke levensgebieden de cliënt stappen kan maken op de participatieladder. Vervolgens wordt een trajectplan opgesteld en wordt de cliënt gestimuleerd om zelfstandig aan de slag te gaan met de afspraken die gemaakt zijn. Het volgen van een traject bij Programma DOEL is niet vrijblijvend.

Meer weten?

Neem contact op via DOEL-itb@ggz-delfland.nl

 

 

Locaties & telefoonnummers

Hier vindt u alle informatie over onze locaties.  

 

 

DOEL Preventie

Hier kunt u terecht als u op zoek bent naar preventieve trainingen en workshops.

 

 

GIDS GGZ Info

Hier vindt u meer informatie als u vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg.